Στιγμές - Moments - Instants - Augenblicke

συναυλία - on stage - spectacle - auf der Bühne

σεμινάρια - workshops - stages - Workshops

στο δρόμο - on the road - en publique - auf der Strasse

στην Αφρική - in Africa - en Afrique - in Afrika