ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

icon annagym w18.00-19.00
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ - ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
 
icon afroperc w19.00-20.30
ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΑ ΚΡΟΥΣΤΑ DJEMBE & DUNDUN 2+3
 
icon afrodance w20.30-22.00
ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ 2+3
 icon afrodance21.00-22.30
“WEST AFRICAN DANCE & DRUM CONNECTION”

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

 17.00-18.30
KAMALE N'GONI (ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΡΠΑ)
με την Άννα (κατόπιν συνεννόησης)
 icon afrodance w14.00-15.30
ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΑ ΚΡΟΥΣΤΑ
DJEMBE & DUNDUN 1+2
icon annagym_w18.30-19.30
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ - ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
icon afroperc w18.00 - 19.00
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΡΟΥΣΤΑ & ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ
icon afrodance19.30-21.00
ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ 1+2
 icon afrodance w19.00-20.30
ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΑ ΚΡΟΥΣΤΑ
DJEMBE & DUNDUN 1+2
icon afrodance w21.00 -22.30
ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΑ ΚΡΟΥΣΤΑ
DJEMBE & DUNDUN 1+2
icon afrodance20.30-22.00
ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ 1+2

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

  icon afrodance w11.00-12.30
ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΑ ΚΡΟΥΣΤΑ
DJEMBE & DUNDUN 1+2
 

icon afrodance12.30-14.00
ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ 1+2

   15.00-17.00
KAMALE N'GONI (ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΡΠΑ)
με την Άννα (κατόπιν συνεννόησης)
1 = Αρχάριο / 2 = Μεσαίο / 3 = Προχωρημένο  icon afrodance17.00-18.00
AFRO CONTEMPORARY DANCE

Το πρώτο μάθημα είναι δωρεάν. Σας παρακαλούμε να μας πάρετε πριν ένα τηλέφωνο, λογώ περιορισμένων θέσεων.